Saturday, February 5, 2011

Home » » Larangan Menuduh Berbuat Zina

Larangan Menuduh Berbuat Zina

Anda membaca: Larangan Menuduh Berbuat Zina


Sahabat Abi Hurairah ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: "Jauhilah olehmu tujuh perkara yang dapat menghancurkan amal." Para sahabat bertanya:"Ya rasulullah, apakah tujuh perkara itu?" Jawab Rasulullah: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, makan harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari barisan pertahanan ketika perang berkecamuk, dan menuduh berzina kepada wanita yang baik yang lengah lagi beriman." (HR. Bukhari dan Muslim).

-------------------------------------------------------------------------------

Sahabat Abi Hurairah ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa menutur kejelekan seseorang dengan mengada-ada dalam rangka menghina dan meremehkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam siksa neraka sehingga dia bisa membuktikan apa yang dikatakannya itu." (HR. Thabrani).


-------------------------------------------------------------------------------

Sahabat Abi Hurairah ra telah berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa menuduh hamba sahayanya berbuat zina, maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapat had (hukuman siksa), kecuali kalau memang yang dituduh itu benar- benar berbuat zina." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sumber: Grup FB Belajar Mencintai Rasulullah SAW dan Sunnahnya.